Uşak Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

Anabilim Dalı Başkanı                : Prof. Dr. Rahşan ILIKÇI SAĞKAN

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri  : Dr. Öğr. Üyesi Aynur KARADAĞ GÜREL

                                                        Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇALIŞKAN

 

Tanıtım: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 2017 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine Tıbbi Biyoloji dersleri, Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersleri, Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine Tıbbi Genetik dersleri ve Tıp Fakültesi 2. ve 3. sınıf öğrencilerine İmmünoloji derslerini vermektedir.

Anabilim Dalının vizyonu, Tıbbi Biyoloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Araştırma konuları: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında bilimsel araştırma konuları şu şekildedir: Hücre biyolojisi, İmmünoloji, Moleküler Biyoloji, Psikiyatrik Genetik, Kanser Biyolojisi ve Genetiği, Kök Hücre Biyolojisi

 

İletişim: Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü, 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 

Uşak, 64000, Türkiye